Volgen, traceren & analyseren

Bescherming Eigendommen / Voertuigen

alarmfunctie thief camper

Heeft u nu controle over uw voertuigen en zware machines?

Waardevolle bezittingen en voertuigen die zijn gestolen, zijn vaak niet meteen terug gevonden of zijn inmiddels zwaar beschadigd. Met real-time alerts kunnen vele diefstallen worden vermeden en ook de tijd om het gestolen voertuig te vinden/bergen kan behoorlijk ingekort worden.
Via Analyze Direct kunt u ook met een sms gewaarschuwd worden,  wanneer er een bezitting of een voertuig verplaatst wordt en start het volgen ervan in real time zodat u kunt volgen wat er gebeurd.
Business-waarde
U kunt direct actie ondernemen als u een waarschuwing krijgt wanneer uw voer- of vaartuig is gestolen, of verplaatst wordt zonder toestemming. Het volgen in real-time vereenvoudigt de opsporing en u kunt de politie steeds verwittigen over de laatst bekende locaties.
U kunt geld besparen door te vermijden dat het voertuig weg of beschadigd is. Klanten die gebruikmaken van dit soort meldingen geven aan dat zij zich zekerder voelen en dat ze nu het gereedschap hebben om snel de gestolen goederen op te sporen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen u ook betere voorwaarden bieden als u uw waardevolle bezittingen kunt traceren.
Hoe werkt het?
Je definieert het gebied waarbinnen het is toegestaan een voertuig te verplaatsen, zoals op een bouwplaats. Wanneer een voertuig het gebied verlaat, krijgt u direct een waarschuwing via e-mail of SMS. U kunt meerdere ontvangers voor de kennisgevingen aanmaken en dit kan ook leiden tot verschillende waarschuwingen voor verschillende groepen van voertuigen. U kunt ook de tijdspanne wanneer het voertuig wel gebruikt mag worden, eenvoudig instellen.